KASIH MENUTUP KEMUNGKINAN UNTUK BERDOSA (4)Tetapi yang terutama: kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1Ptr 4:8  

Kasih itu berasal dari Tuhan dan kasih diajarkan kepada kita oleh Tuhan Yesus. secara praktis kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam hal  mengasihi. ada banyak berkat yang dapat dihasilkan dari hidup mengasihi.  bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk banyak orang bahkan yang terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikut kita belajar dari Firman Tuhan tentang bagaimana menutup kemungkinan untuk berdosa. 

KASIH MERUPAKAN  KETAATAN AKAN KEBENARAN 1Ptr 1:22  Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Setiap saat kasih kita diuji. Mampukah kita menyatakan kebenaran melalui kasih yang kita miliki? Mampukah kita menghidndari dosa yang selalu menggoda disekitar hidup kita?

KASIH MENUTUPI PELANGGARAN Ams 10:12 ¶  Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Pelanggaran adalah dosa. Hati yang mengasihi akan mampu untuk tidak membesar-besarkan masalah, mampu untuk menerima kelemahan orang  lain bahkan kasih sanggup untuk menetralisir suasana yang tidak baik dalam berkomunikasi.

KASIH SEBAGAI ALAT PEMERSATU Kol 3:14  Dan di atas semuanya itu: kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Melalui kasih yang kita miliki kita bisa menyatakan kuasa untuk mempersatukan seorang akan yang lain. Siapapun orangnya, kelemahan apapun yang dimiliki seseorang kita mampu untuk dekat berkomunikasi dan menjadi satu dengan mereka.
Kasih itu sangat mulia. Sebab mampu menampilkan berkat, damai dan sukacita. 

Biarlah kita terus mewarnai hidup kita dengan penuh kasih. Amin (LGS)