KASIH MENUTUPI BANYAK SEKALI DOSA ! (6)

Tetapi yang terutama: kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.  
1 Petrus 4:8


Ada orang yang berpendapat kasih merupakan wujud kepedulian seorang kepada yang lain !. Itu sebabnya besar kecilnya kasih pada diri seseorang dapat dilihat dari tingkat kepeduliannya. Besarnya kasih Allah kepada manusia dibuktikan melalui kepedulianNya tuk datang ke dunia...hingga rela mati diatas kayu salib.

Kepedulian kita kepada orang lain maupun untuk melupakan dan menghapuskan kesalahan orang itu kepada kita !. Namun bukan berarti kita harus berkompromi dengan kesalahan serta pelanggarannya. Marilah kita saling mengasihi seperti Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita tanpa melihat dosa-dosa kita.

Rasul Paulus dalam nats diatas menegaskan, betapa pentingnya kasih memenuhi kehidupan saudara dan saya. Penulis juga dalam suratnya untuk orang-orang Korintus, Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing....kasih menutupi segala sesuatu“ ( I Kor. 13:1-13).

Perkataan seorang penjahat disamping salib Yesus, “Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata: "Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja." (Lukas 23:41-42). Hal itu mampu mengundang kepedulian Yesus!. Yesus juga mengasihinya, Yesus berkata, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus." (Lukas 23:43). Kasih Yesus mampu menutupi banyak dosa seorang penjahat yang mau untuk bertobat.

Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih mampu menutupi banyak dosa. Amin. NDP