PERKATAAN YANG TEPAT (1)


Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Amsal 25:11

Berit mingu ini membahas tema berkenaan denan “Perkataan Yang Tepat”. Ada pepatah yang berbunyi “Ajining diri soko lathi...”. Melalui perkataan yang ada, hidup saudara dan saya akan dihargai oleh orang lain!. 

Rasul Paulus menegaskan bahwa omongan pengajar-pengajar sesat itu seperti halnya penyakit kanker yang menjalar serta mematikan (II Tim.2:16-17). Perkataan yang kurang tepat, bahkan perkataan yang tidak tepat dapat mengakibatkan  persoalan bagi banyak orang, sebaliknya perkataan yang tepat dan diungkapkan pada waktu yang tepat akan berdampak luar biasa bagi orang lain. 
Suatu hari ada seseorag yang datang kepada saya dan bertanya, “Menurut bapak apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi pergumulan masalah saya ini?, saya berdiam sejenak....saya pegang pundak orang itu...saya tatap matanya...dan saya berkata, Tuhan itu baik, FirmanNya, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." (Ibrani 13:5b). Orang itu kaget matanya mulai berkaca-kaca dan meneteskan air mata. Dia berkata, “Benar pak...terima kasih saya boleh diingatkan melalui pekataan firman Tuhan ini”. Lalu dia pamitan dan meninggalkan saya.

Melalui tema diatas ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajati dan renungkan.
1. Perkataan yang benar!. 
Perkataan yang benar disini merupakan perkataan-perkataan dari Allah yang bersumber dari FirmanNya!. Yesus sendiri berkata, “Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah (Matius 4:4).  

2. Perkataan yang baik!. (Efesus 4:29)
Bukan perkataan kotor, tetapi perkataan-perkataan yang membangun serta menguatkan. Supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia perkataan-perkataan yang sedap untuk didengar.

3. Perkataan hikmat (Titus 1:9)
Perkataan-perkataan yang sesuai dengan ajaran yang sehat, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang benar akan pengenalan kepada Tuhan. Amin. NDP